Home / Nyheder / EU-parlamentet har stemt for at gøre det lettere at få velfærdsydelser på tværs af grænser i EU.
Wikimedia Commons

EU-parlamentet har stemt for at gøre det lettere at få velfærdsydelser på tværs af grænser i EU.

Der var hård modstand fra blandt andet danske parlamentarikere og ministre. Alligevel stemte et flertal i EU-parlamentet for at få lempet reglerne for dagpenge. Forslaget skal gøre adgangen til dagpenge lettere for vandrende arbejdskraft inden for EU.

Borgere, der har optjent ret til dagpenge i et andet EU-land, vil have ret til danske dagpenge fra den første dag, de er i Danmark.

Fra danske politikere er der frygt for, at det kan blive dyrt for det danske velfærdssystem. Både Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU, Morten Helveg Petersen (De Radikale) og Morten Løkkegaard (Venstre) vender sig imod forslaget.

Forslaget indebærer også, at EU-borgere med arbejde i Danmark vil kunne få den fulde danske børnecheck til deres børn i et andet EU-land. Også selv om leveomkostningerne i det andet land er lavere end i Danmark.

Aftalen blev stemt igennem med 345 stemmer for og 287 stemmer imod. Der var altså kun et flertal på 58 stemmer for. Det vil kunne få en betydning, når der skal forhandles med EU’s ministre.

Hvis forslaget bliver gennemført, mener Morten Løkkegaard, at man kan aktivere EU-traktatens artikel 48. Det er en bestemmelse, der kan bremse ny EU-lovgivning, hvis den vil ramme et lands velfærdssystem særlig hårdt.

Artikel 48 har endnu aldrig været brugt.

Altinget

About Radio Sawa

Check Also

Danmark giver 675 millioner kroner til krigens ofre i Syrien

Den danske regering donerer 675 millioner kroner til den humanitære indsats i Syrien og i …

Nordiske lande vil kopiere dansk asylpolitik

Det er ikke længere kun hygge, bacon og grøn energi, der gør Danmark interessant for …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d bloggers like this: