Home / samfund / Sundhedsplatformen var skyld i 1.049 fejl på et halvt år
Jyllands-Posten / Foto: Martin Lehmann

Sundhedsplatformen var skyld i 1.049 fejl på et halvt år

Det udskældte IT-system Sundhedsplatformen giver stadig problemer i Region Hovedstaden.

I løbet af et halvt år er der således registreret 1.049 såkaldte “utilsigtede hændelser”, der har forbindelse til Sundhedsplatformen, skriver TV Øst. “Utilsigtede hændelser” er situationer, som opstår, når noget ikke går som forventet vedrørende en patient.

Det er især når det gælder medicinhåndtering, at systemet fejler, og det giver nogle alvorlige konsekvenser for patienterne, lyder det fra en overlæge.

»Det er meget usmidigt og meget ulogisk, og det er meget svært at skabe overblik over medicinen. Det manglende overblik gør, at der alt for ofte sker fejl. Jeg er mediciner, og medicinen er vores vigtigste redskab, og så duer det ikke, at det ikke fungerer ordentligt,« siger overlæge Peter Marckmann fra Roskilde Sygehus til TV Øst og tilføjer, at »der sker fejl hele tiden«.

Bl.a. har overlægen haft problemer med, at han ikke har kunnet få adgang til en kritisk syg patients journal, på trods af at han forsøgte at få adgang til journalen i over seks timer. Det viste sig senere, at patientens journal på grund af et langt sygdomsforløb var blevet så lang, at den ikke kunne vises på skærmen

Ifølge Peter Marckmann er sådanne fejl meget bekymrende.

De 1.049 hændelser er indberettet fra regionen til Styrelsen for Patientsikkerhed og er sket fra december 2017 til maj 2018.

Sundhedsplatformen er fra flere sundhedsfaglige medarbejdere blevet kritiseret voldsomt. I et såkaldt “problemkatalog” fra landsforeningen “Sundhedsplatformen Nej Tak” fortæller flere sundhedsprofessionelle om de store udfordringer, de oplever i hverdagen med det nye IT-system.

Formanden for foreningen, overlæge Sten Oyre, har forklaret, at systemet »med høj sandsynlighed« har ført til dødsfald på f.eks. Roskilde Sygehus.

»Patienterne både lider og dør, fordi Sundhedsplatformen ikke fungerer. De sundhedsprofessionelle føler ikke, at de kan være de læger eller sygeplejersker, de gerne vil være, fordi deres tid ryger ind i skærmen i stedet for over på patienterne,« sagde Sten Oyre tidligere i oktober til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Regionsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) har tidligere manet til besindighed og opfordret kritikerne til at droppe “skræmmekampagnen” og i stedet komme med konstruktiv kritik af de ting, som ikke fungerer ved platformen.

Sundhedsplatformen er udviklet i USA og blev implementeret i Region Hovedstaden og Region Sjælland i 2016.

I juni udtrykte Rigsrevisionen i en beretning, at Region Hovedstaden har handlet »uprofessionelt« og »kritisabelt«, da man tog Sundhedsplatformen i brug uden først at vide, hvordan det ville påvirke hospitalerne og personalet.

»Siden Sundhedsplatformen første gang blev taget i brug i maj 2016 har hospitalerne i Region Hovedstaden haft store problemer med at anvende systemet og registrere patientbehandlingen korrekt samt opretholde aktiviteten, dvs. behandle det samme antal patienter som tidligere,« lød det bl.a. i beretningen.

BERIT ERTMANN
Jyllands-Posten

About Radio Sawa

Check Also

Danmark giver 675 millioner kroner til krigens ofre i Syrien

Den danske regering donerer 675 millioner kroner til den humanitære indsats i Syrien og i …

Nordiske lande vil kopiere dansk asylpolitik

Det er ikke længere kun hygge, bacon og grøn energi, der gør Danmark interessant for …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d bloggers like this: