Home / Nyheder / Minister: Flygtninge og indvandrere er med til at forværre unges ledighed

Minister: Flygtninge og indvandrere er med til at forværre unges ledighed

Flere unge sidder fast i systemet og har svært ved at blive en aktiv del af samfundet. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at i alt 169.000 unge i alderen 15-29 år hverken er en del af arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skyldes de bekymrende tal bl.a., at Danmark har taget imod et øget antal flygtninge og indvandrere de seneste år. Det påvirker ifølge ministeren statistikken i en negativ retning.

»Noget af forklaringen hænger sammen med, at der i perioden er kommet flere indvandrere og ikke mindst flygtninge til i aldersgruppen. De har traditionelt en lavere beskæftigelsesfrekvens, hvilket i sig selv har betydning for tallene,« skriver Troels Lund Poulsen i en kommentar til Jyllands-Posten.

Analytiker Troels Lund Jensen, AE, bekræfter, at flygtninge og indvandrere fylder mere i statistikken – men siger samtidig, at det ikke er det, der driver udviklingen

Fra 2015 til 2017 er der kommet 15.000 flere unge til landet, som ikke har gået i en dansk grundskole. I samme periode er antallet af unge, som ikke har gået i en dansk grundskole og som hverken er i job eller uddannelse, steget med ca. 7.000. Størrelsen på denne gruppe, som er inaktiv, er samtidig steget fra 37,3 pct til 38,6 pct.

»Der er mange flygtninge i statistikken, men når vi ser på udviklingen, har andelen i denne gruppe ikke udviklet sig markant,« siger Troels Lund Jensen.

Samtidig gør han opmærksom på, at tilstrømningen nu er mindsket fra 2016 til 2017.

Selvom det stadig er de unge, der kun har en grundskoleuddannelse, der fylder mest i statistikken, så viser tallene fra AE, at det står slemt til for de unge, der har taget enten en studentereksamen eller en videregående uddannelse. Omfanget af denne gruppe, der hverken er i job eller under uddannelse, er steget fra i 22.000 i 2013 til 60.000 i 2017.

Også denne udvikling har ministeren en forklaring på: Nemlig at Danmarks Statistik fra og med 2016 har ændret registreringen af uddannelsesniveauet for indvandrere og flygtninge.

»Derfor står flere nu som havende gymnasiale eller erhvervskompetencegivende uddannelser fremfor ”uoplyst”. Med andre ord påvirker den ændrede opgørelsesmetode billedet afgørende,« skriver han.

Denne udlægning er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ikke enig i:

»Det er korrekt, at Danmarks Statistik har revideret opgørelsen af indvandreres medbragte uddannelse, men da vores analyse bygger på registerdata, har vi taget højde for denne ændring,« siger Troels Lund Jensen.

Troels Lund Poulsen anerkender dog, at vi i en tid med betydelig økonomisk opsving burde kunne se en mere positiv udvikling i antallet af passive unge.

»Selvom en ændret sammensætning af gruppen kan forklare noget af udviklingen, så ændrer det ikke ved, at der i en situation, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft også er større bud efter de unge,« skriver han og tilføjer, at regeringen senere på efteråret vil præsentere et udspil, der som et led i Sammenhængsreformen skal sikre bedre sammenhæng i vejen til job og uddannelse.

IDA TRØIBORG
KLAUS DOHM

Jyllands-Posten

About Radio Sawa

Check Also

Udlændingestyrelsen vil bremse opholdstilladelser til syrere

For første gang siden 2013 vurderer Udlændingestyrelsen ikke, at situationen alle steder i Syrien giver …

Enighed om at lade integrationsuddannelse fortsætte

Den såkaldte IGU – som er en forkortelse for integrationsgrunduddannelsen – fortsætter. Ordningen, der giver …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d bloggers like this: