Home / samfund / Tosprogede børn er bagud, når de starter i skole

Tosprogede børn er bagud, når de starter i skole

Danmarks Radios nyhedsmagasin “21 Søndag” har sendt en rundspørge til skoleledere på 278 folkeskoler for at høre deres oplevelse af tosprogede børns sprogkundskaber. Rundspørgen er udelukkende sendt til folkeskoler i kommuner, som har et eller flere boligområder, der optræder på regeringens seneste ghettoliste.

Flere skoleledere oplyser, at de har oplevet at have ikke-vestlige elever, der er født i Danmark, som ved skolestart ikke har kunnet tilstrækkeligt  dansk til at følge med i den almindelige undervisning.

Skolelederne oplyser, at de derfor må lave ekstra sprogundervisning til eleverne. At de har måttet lade nogle af dem gå i modtagerklasser med flygtningebørn, fordi de kan så lidt dansk. Og at eleverne ofte kommer bagud i alle fag og må gå en klasse om.

Skoleleder: Elever har svært ved at forstå en besked

En af dem, der har tosprogede elever med mangelfuldt dansk på sin skole, er René Nielsen, der er skoleleder på Nymarkskolen skole i Slagelse. Nymarkskolen ligger tæt på boligområdet Ringparken, som har knap 2.000 beboere, hvoraf mere end halvdelen er enten indvandrere eller efterkommere af ikke-vestlig oprindelse.

René Nielsens oplevelse er, at nogle tosprogede børn i 0. klasse ikke har talt nok dansk før skolestart. “Vi har eksempler på elever, som har meget svært ved at forstå en besked og næsten ikke kan noget dansk, når de kommer i skole”, siger han. “De har svært ved at gå i skole, fordi de ikke oplever sig selv som en del af fællesskabet. De har ofte småkonflikter med hinanden, fordi de simpelthen ikke forstår den hverdag, de er i”.

Mange skoler har samme problem

Professor i børnesprog Dorthe Bleses fra Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet har været med til at kortlægge sproget hos knap 13.000 børn. Konklusionen på kortlægningen var, at der er markant forskel på sprogniveauet blandt tosprogede børn og deres jævnaldrende, som kun taler ét sprog. Ved skolestart klarede mere end halvdelen af de tosprogede børn med ikke-vestlig baggrund sig på niveau med de fem procent svageste børn.

“Derfor er det vigtigt, at vi kigger på, hvordan vi kan styrke deres sprog”, siger Dorthe Bleses.

Minister: Forældrene må på banen

I sin nytårstale den 1. januar varslede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) , at ingen børn bør starter i skole uden at kunne ordentligt dansk. Regeringen vil snart komme med et udspil.

Undervisningsminister Merete Riisager: “Det er vigtigt for mig at sige, at vi bliver nødt til at lave et stilskifte nu, hvor vi siger til nogle migrantforældre, at staten ikke kan løse alt for borgere, der kommer hertil med en anden baggrund. Forældrene har simpelthen en opgave, som vi forventer, at de tager på sig, for ellers vil deres børn være bagud på point, når de starter”.

DR

About Radio Sawa

Check Also

Danmark giver 675 millioner kroner til krigens ofre i Syrien

Den danske regering donerer 675 millioner kroner til den humanitære indsats i Syrien og i …

Nordiske lande vil kopiere dansk asylpolitik

Det er ikke længere kun hygge, bacon og grøn energi, der gør Danmark interessant for …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d bloggers like this: