Home / Nyheder / Udlændinge skal betale en del af skattelettelserne
facebook

Udlændinge skal betale en del af skattelettelserne

arda

Skattepakke finansieres med brugerbetaling på danskundervisning og længere vej til dagpenge for udlændinge.  

Det bliver sværere for udlændinge at få ret til velfærdsydelse i Danmark som dagpenge og kontanthjælp.

Det er et af resultaterne af VLAK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om at sænke skatten med i alt fem milliarder kroner.

Man vil indføre opholdskrav for ret til dagpenge og ressourceforløbsydelse.

Derudover skærpes optjeningsprincipperne for retten til kontanthjælp. Optjeningsprincipperne skal sende et signal om, at forudsætningen for adgang til de fulde ydelser er, at man har en fast tilknytning til det danske samfund og har bidraget hertil gennem en længere årrække.

I forhold til dagpenge betyder opholdskravet, at et medlem af en a-kasse ikke vil kunne få udbetalt dagpenge ved ledighed de første syv år i landet.

Regeringen og DF er dog enige om, at det ikke gælder danskere, der har været udsendt af deres arbejdsgiver.

Hvis en udlænding ikke opfylder opholdskravet, kan den ledige have ret til den lavere integrationsydelse. Det kræver dog, at vedkommende opfylder betingelserne for at få integrationsydelse.

Også adgangen til at få kontant- og uddannelseshjælp bliver skærpet. Her ændres opholdskravet fra mindst syv ud af otte års lovligt ophold til mindst ni ud af ti års lovligt ophold.  

Samtidig indfører man et supplerende krav om to et halvt års beskæftigelse inden for de seneste ti år. Det nye beskæftigelseskrav vil gælde fra 1. januar 2019 for alle, der er indrejst til Danmark efter 1. januar 2008 – det vil sige både udlændinge og danske statsborgere.

Personer på folkepension og førtidspension er dog undtaget fra beskæftigelseskravet, hvis de i øvrigt opfylder opholdskravet.

Kravet omfatter heller ikke personer, der allerede modtager kontanthjælp per 1. januar 2019.

Også på et andet punkt er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at lade udlændinge bidrage til skattepakken: Fra den 1. juli 2018 indfører man nu delvis deltagerbetaling fra  for danskundervisning.

Det vil ramme udenlandske arbejdstagere, EU-borgere og studerende, der har ret til undervisningen.

Deltagerbetalingen bliver 2000 kroner per påbegyndt modul. Samtidig fastholdes det nuværende krav om depositum på 1250 kroner per modul.

Jyllands-Posten/ritzau/

About Radio Sawa

Check Also

Liberal Alliance: Dansk Folkeparti dyrker splittelsen i blå blok

På dagen, hvor Dansk Folkeparti skyder det politiske år i gang på et sommergruppemøde i …

Flere flygtningeudgifter skal tælle som ulandsbistand

Nye regler fra OECD vil formentlig få den danske udviklingsbistand til at vokse. I hvert …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d bloggers like this: