Home / Nyheder / Kritik af forslag om lavere integrationsydelse

Kritik af forslag om lavere integrationsydelse

Folketinget behandler et forslag fra regeringen om at beskære integrationsydelsen med 3 %. Formålet skulle være at få flere flygtninge i arbejde.

Men flere organisationer kritiserer forslaget, og siger, at det kun vil skabe endnu mere fattigdom.

“Det presser folk, der i forvejen er hårdt presset,” siger Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors. Han tilføjer, at der er tale om folk, der lever på et eksistensminimum.

Integrationsydelse er betydeligt lavere end kontanthjælp. Hvis man ikke har boet i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, bliver man henvist til den lave integrationsydelse. Ydelsen afhænger af alder og af, om man har forsørgerpligt.

Forslaget om nedsættelse er en del af en aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni måned.

Forslaget kritiseres også af Dansk Institut mod Tortur, Uddannelsesforbundet og generalsekretæren i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach.

FN’s Flygtningehøjkommissariat vurderer, at integrationsydelsen er i strid med Flygtningekonventionen. Den siger, at flygtninge skal behandles lige med et lands egne statsborgere, når det gælder offentlige ydelser.

Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) advarer om, at systemet vil blive endnu mere kompliceret. Regeringen ønsker ellers at lave enklere regler på beskæftigelsesområdet.

Ændringerne står til at træde i kraft 1. Juli.

Berlingske

About Radio Sawa

Check Also

Udlændingestyrelsen vil bremse opholdstilladelser til syrere

For første gang siden 2013 vurderer Udlændingestyrelsen ikke, at situationen alle steder i Syrien giver …

Enighed om at lade integrationsuddannelse fortsætte

Den såkaldte IGU – som er en forkortelse for integrationsgrunduddannelsen – fortsætter. Ordningen, der giver …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d bloggers like this: