Home / samfund / Assimilation er nødvendig

Assimilation er nødvendig

arda

Tidligere var jeg tilhænger af integration forstået på den måde, at to kulturer mødes og på et tidspunkt smelter sammen for så at blive til en tredje kultur.

Uffe Østergård vakte i sidste uge opmærksomhed, da han i Jyllands-Posten sagde, at indvandrere ikke bare skulle integreres, men assimileres og blive lutheranere, hvis de ville bo i Danmark. Den udtalelse faldt en del for brystet, for mange tolkede hans ord, som om han nu ville have, at alle skulle kristnes og spise pølser. Men de skulle tage at læse hans bog ”Hvorfor er danskerne danske?”

Kigger man nærmere på, hvad det er, Uffe Østergård siger, giver det meget god mening. Vi har religionsfrihed i dette land, og at være lutheraner skal ikke forstås i religiøs, men i kulturel forstand. Han ønsker, at muslimer bør have et mere afslappet forhold til deres religion. Det handler om, at man som fremmed ikke bør kunne komme og forlange, at samfundet skal tilpasse sig ens religiøse og kulturelle herkomst, men at man selv er nødt til at tilpasse sig det samfund, som man har valgt at leve i. Man skal lade være med at tage religiøs kritik personligt. I Danmark har vi en adskillelse af det religiøse og det verdslige. »Giv Gud, hvad Guds er og kejseren, hvad kejserens er.«

Lutheranisme udspringer af Reformationen, som på mange måder er grundlaget for det, vi i dag opfatter som danskhed. Uanset om man er religiøs eller ej, kan vi ikke komme udenom, at lutheranismen gennemsyrer det danske samfund. Det er en del af vores tankesæt, hvem vi er, ja, hele vores måde at bygge samfundet op på.

Mange muslimer kommer fra steder, hvor man ikke har tillid til systemet og andre medborgere, men det er vigtigt at forstå, at tillid til samfundet og loyalitet over for medborgerne er en central del af det danske samfund. Loyaliteten ligger blandt andet i, at vi alle må bidrage. Du skal arbejde, du skal betale skat, du skal forsørge dig selv, og kan du af den ene eller anden grund ikke det, træder staten til. Velfærdsstaten bygger på den kristne grundtanke om næstekærlighed, men det forudsætter, at vi alle forholder os loyale. Det er derfor, vi betaler skat med glæde. Det handler med andre ord ikke kun om, at man har rettigheder, men også pligt til at bidrage til fællesskabet.

Tidligere var jeg tilhænger af integration forstået på den måde, at to kulturer mødes og på et tidspunkt smelter sammen for så at blive til en tredje kultur. Det kaldes også for multikulturalisme. Men multikulturalisme har fejlet alle steder. Parallelsamfund skaber ustabilitet. Det, der har ændret min holdning, er, at der i Danmark i dag er både tredje og fjerde generations muslimer, som stadig er i konstant opposition til samfundet. De er mere loyale over for deres bedsteforældres hjemland end over for det land, de er født i og har givet dem alt. De nægter at definere sig som danske.

Hvis vi vil holde fast i vores homogene samfund, er jeg enig med Uffe Østergård i, at de, som kommer udefra, må tilpasse sig samfundets grundlæggende fællesskab. De skal ikke kun assimileres i forhold til demokratiet og lovgivningen, men også delvist kulturelt. Det kan godt lade sig gøre uden at give køb på, hvem man er. Jøderne er jo stadig jøder, på trods af at de er blevet kulturelt assimileret. De er en del af det danske samfund og går ikke og kræver særrettigheder hele tiden.

Nogle siger, at uddannelse er vejen frem i forhold til integration og assimilering, men uddannelse er ingen garanti for noget, idet mange veluddannede muslimer er medlemmer af Hizb ut-Tahrir, og jeg har ladet mig fortælle, at nogle af de mest ekstreme studerende kan findes på Panum Instituttet.

Det er derfor ikke nok med uddannelse og arbejde; det handler i særdeleshed om værdier. For mig at se er nogle værdier bedre end andre, og her er frihedsværdierne bedst. Vi har retten til at bestemme over vores eget liv, vores egen krop, seksualitet, ægteskab m.m. Først når man respekterer alles frihed, når man respekterer religionsfriheden og har tillid og føler sig forpligtet over for fællesskabet, først da er man assimileret.

 

Jyllands-Posten

About Radio Sawa

Check Also

Fagforbund advarer: Syrere kan blive konjunkturgidsler

Danske virksomhed har for alvor åbnet døren for flygtninge, der i højere grad har fået …

Dansk Flygtningehjælp: Danmark kan tage flere flygtninge

Var antallet af mennesker på flugt verden over reduceret, ville det være en succes, at …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d bloggers like this: